COVID 19

  Zasady działalności w związku z występującym zagrożeniem COVID-19.

  Zgodnie z rozporządzeniem rządowym i aktualnymi zaleceniami dla branży hotelarskiej opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzone zostały procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Gości i pracowników:

 1. W każdym miejscu ogólnodostępnym i przy furtkach wejściowych na teren ośrodka zapewniamy środki do dezynfekcji rąk
 2. Personel sprzątający i recepcjoniści wyposażeni są w maseczki/przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki
 3. Każdy pokój hotelowy jest dokładnie sprzątany, a wszystkie powierzchnie narażone na kontakt ( włączniki światła, klamki, poręcze, blaty, pilot od telewizora) są dezynfekowane specjalnymi środkami odkażającymi
 4. Bieliznę pościelową oraz ręczniki pierze i magluje w wysokiej temperaturze profesjonalna zewnętrzna firma Zakład Pralniczy Mielenko
 5. Każdy pokój po sprzątnięciu jest ozonowany i dokładnie wietrzony
 6. W każdym miejscu ogólnodostępnym znajduje się instrukcja jak należy prawidłowo myć i dezynfekować ręce, jak prawidłowo zakładać i zdejmować rękawiczki, oraz jak prawidłowo zakładać i zdejmować maseczkę
 7. Takie same zasady stosujemy w miejscach ogólnodostępnych i sanitarnych obsługujących pole campingowe.

  właściciele Ośrodka Navigator Rowy