Adres:

76-212 Rowy
ul. Wczasowa 12

Rezerwacje:

Telefon: 506 14 18 19
       +59 814 18 13
  email: owrowy@gmail.com

Warunki i zasady rezerwacji: (nie dotyczy pola campingowego)

 1. 1. Zapytania o dostępność terminu można dokonać na adres poczty elektronicznej owrowy@gmail.com lub telefonicznie na numery 506 141 819, 59 814 18 13
 2. 2. Łączna cena dokonywanej rezerwacji jest wyliczona na podstawie informacji podanych przez rezerwującego: ilości osób, terminu rezerwacji, długości pobytu i innych usług dodatkowych zamówionych w procesie rezerwacji (cennik za usługi podany jest na stronie www ośrodka) . Warunkiem dokonania rezerwacji jest podanie prawidłowych i wyczerpujących danych oraz informacji niezbędnych do wykonania usługi zakwaterowania turystycznego. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez osobę dokonującą rezerwacji. Ośrodek zastrzega sobie prawo do korygowania danych rezerwacji w momencie dokonywania meldunku na początku pobytu.
 3. 3. Po podaniu informacji rezerwujący otrzyma zwrotne potwierdzenie terminu i rodzaju zakwaterowania, oraz wyliczenie należności za pobyt wraz z wysokością przedpłaty (zadatku) stanowiącą 30% całkowitej kwoty.
 4. 4. Płatności zadatku należy dokonać na podany w treści poczty lub sms-a numer rachunku bankowego ośrodka w podanym i ustalonym terminie. Wpłata zadatku w ustalonym terminie jest gwarancją rezerwacji.
 5. 5. Uiszczenie zadatku jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. W przypadku nieotrzymania płatności w ustalonym w toku rezerwacji terminie, wstępna rezerwacja zostaje anulowana, co skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy.
 6. 6. Pozostała część w wysokości 70% całkowitej kwoty należnej tytułem dokonanej rezerwacji stanowi zadatek i powinna zostać wpłacona najpóźniej na 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia pobytu przelewem na ten sam podany numer rachunku bankowego ośrodka.
 7. 7. W momencie dokonywania formalności meldunkowych pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł w gotówce. Kaucja zostanie zwrócona w całości przy wymeldowaniu po zakończonym pobycie po rozliczeniu ewentualnych należności za dodatkowe „ponadstandardowe” sprzątanie, za stwierdzenie uszkodzeń lub braków w wyposażeniu domku lub apartamentu, oraz po dokonaniu płatności dodatkowych należnych za pobyt zgodnie z cennikiem.
 8. 8. Opłaty dodatkowe (szczegóły w cenniku na stronie www.navigator-rowy.pl) obowiązujące w ośrodku:
 9. - opłata za parking za drugi i każdy następny samochód (1 samochód bezpłatnie)
 10. - opłata za zużytą energię elektryczną wg licznika
 11. - opłata miejscowa (tzw. klimatyczne) w wysokości uchwalonej przez Gminę Ustka
 12. 9. W pokojach ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i podobnych.
 13. 10. Nie przyjmujemy rezerwacji ze zwierzętami domowymi (wyjątek stanowi zgoda ośrodka w procesie rezerwacji za stosowną opłatą).
 14. 11. Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją. rachunek bankowy ośrodka: (podawany także w procesie rezerwacyjnym)
 15. 1. Ośrodek Wypoczynkowy "Navigator" Robert Karkoszka
 16. ul. Wczasowa 12
 17. 76-212 Rowy